donderdag 20 oktober

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolkt, matige regenzwaar bewolkt, matige regen
ONO
11 km/h
max: 12°C
min: 6°C
Kort nieuws
Voorpagina 19 oktober 2016

Persoonlijke Noten

Van kwekelingen tot stagiaires.
Er zijn altijd meer juffen dan meesters geweest
                          (vervolg 2) 


ASSEN In het vorige artikel heb ik uit eigen ervaring het beeld geschetst dat de aanstaande onderwijzeressen als regel geen stage (al heette dat toen nog niet zo) liepen in de hoogste klassen van de lagere school, want die waren - vooral in stedelijke gebieden - zeker niet de gemakkelijkste. Ik heb dat zelf ondervonden. Daar wees ik al even op. Ik kwam al op de eerste dag van mijn leerschoolschap terecht in de zesde klas van een echte Amsterdamse volksschool met wat al gauw bleek waar het ging om de jongens, niet de makkelijkste leerlingen.
Het was het eerste uur alleen maar een kwestie van toekijken en aanhoren hoe het hoofd der school de zaal bestierde. Hij was een eind vijftiger, het prototype van een hoofdonderwijzer, de baas van de school. Alles verliep rustig tot het moment waarop het Hoofd mij influisterde dat hij even naar een andere klas moest en dat ik maar even moest oppassen. Dat vond ik wel wat, zo snel de verantwoordelijkheid over een klas van ruim dertig leerlingen. Nou, ik heb het geweten! Het strenge hoofd was nog maar net de klas uit of er ontstond een flink geroezemoes. Dat overging in echt lawaai. Ik maande het gezelschap tot stilte, maar al sprak ik heel duidelijk het rumoer nam niet af. Toen ik mijn stem verhief sprong de grootste en oudste van de jongens op een bank en de waarschuwing dat hij daar direct vanaf moest komen had een resultaat dat omgekeerd evenedig was aan de bedoeling. De bank stond namelijk naast een raam en voordat ik ook maar iets kon doen opende hij dat en sprong naar buiten. De hele klas joelde om deze actie die bijna net zo snel als die begonnen was eindigde. De kwieke knaap kwam eigener beweging weer naar binnen en toen hij in zijn bank was teruggekeerd was de situatie weer normaal. Op dat moment verscheen namelijk het gezicht van het hoofd voor het raam en kwam hij binnen. Het leek alsof er niets was gebeurd en er werd verder geen woord meer over gesproken. Het incident gaf mij echter wel het gevoel dat ik niet aan een eenvoudige klus was begonnen en dat ik in het vervolg goed op mijn tellen moest passen. Ik had ervan geleerd en dat bleek een week later.
Op ongeveer dezelfde tijd gaf het Hoofd aan dat hij even weg moest en liet mij weer alleen met de woorden: 'Ga maar even verder met de rekenles.' Ik nam het rekenboekje van hem over en liep naar het lestafeltje voor in de klas om aan de taak te kunnen beginnen. Maar het Hoofd was nog maar net verdwenen of de leerlingen verbraken weer alle banden met wat orde in de klas heet. Maar in tegenstelling tot een week eerder zei ik niets en ging rustig op de stoel achter het tafeltje zitten. Dat was het sein voor de jeugd om de lawaaiknop nog wat hoger te draaien, maar ik reageerde weer niet.
Onderwijl was ik bezig om op het tafeltje wat meer ruimte te scheppen en van een richel de veel gebruikte meetlat zo ongemerkt mogelijk weg te nemen en die in een strategische positie neer te leggen, terwijl de volumeknop naar de hoogste stand opliep. Toen pakte ik de meterlange meetlat op en voordat de leerlingen het in de gaten hadden, gaf ik daarmee met de platte kant zo'n klap op de tafel dat het leek alsof er een kanonschot afging. De meeste kinderen sprongen van schrik op en het werd plotseling heel erg stil. Ik zei nog steeds niets en bewoog de lat, de klas rondkijkend, kalm heen en weer. Toen ook de laatste leerlingen, onder wie die brutale knaap van het raam, op hun plaats zaten, legde ik de lat neer, pakte het rekenboekje weer op en begon daaruit een opgave te dicteren. Het was nog steeds doodstil. En dat bleef het enige tijd. Toen kwam het Hoofd weer binnen, die mij gewoon liet doorgaan en even later op mij afkwam en fluisterde: 'Ik sta stomverbaasd!' Waarop ik terugfluisterde: 'Waarom?!'

Na de les vroeg ik hem waarom hij zo verbaasd was geweest. Vanwege die stilte, bleek. Hij had namelijk bij het verlaten van de klas nog even geluisterd naar hoe de leerlingen zouden reageren.

Dit 'gewelddadige' optreden leek wel zijn uitwerking te hebben gehad, want ik had een halfjaar lang nooit meer een ordeprobleem. Was het alleen die decimeterlat die daarvoor had gezorgd en het geweld dat respect had afgedwongen?Ik vlei me met de gedachte dat hier ook aan heeft meegewerkt dat ik na deze memorabele leerschoolochtend het laatste halfuur van de ochtendles de Amsterdamse meute mocht voorlezen. En dat gebeurde uit een boek uit de populaire serie zogenaamde 'Kwartjesboeken'. 
Het waren de zogenaamde nieuwe verhalen over de slimme Reintje de Vos en zijn dommige makker Bruintje de Beer. Ik had ze daarmee kennelijk goed te pakken, want elke maandagmorgen als ik het schoolplein betrad, kwam uit vele monden de vraag: 'Meester, kragen we straks weer Raantje de Vos?' En die vragen kwamen meestal van de oudere jongens!

Jan Hof

 

(wordt vervolgd)

     

 

    

 

Laatste nieuws