dinsdag 24 januari

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: geheel bewolkt, dichte mistgeheel bewolkt, dichte mist
ZZO
11 km/h
max: 2°C
min: 0°C
Kort nieuws
Voorpagina 24 januari 2017

Persoonlijke Noten

Optreden supra-nationalisten in Koblenz groot gevaar voor onze democratie

ASSEN -  ''Pas op! De half-fascisten zijn in aantocht!' Als dominee Fredrik Slomp, alias 'Frits de Zwerver', de grote verzetsman (1898) nog had geleefd, zou hij deze niet mis te verstane waarschuwing hebben laten klinken na het aanhoren van de redevoeringen die afgelopen weekend uit Koblenz over ons heen kwamen. Hij zou, net als in 1933 toen de nazi's aan de macht waren gekomen, daar stelling tegen hebben stelling tegen hebben ingenomen.

Toen ik hem op 4 mei 1975 vroeg wat de grote drijfveer van zijn onwrikbare verzetshouding tegen het nationaal-socialisme was, liet hij weten dat hij vreesde dat de jeugd het grote slachtoffer zou worden van de aperte ideologie die het nacisme inhield. Hij wist waar hij over sprak omdat hij toen al had ervaren welk een verderfelijke invloed die op kinderen kon hebben. De uitlatingen die daar in Koblenz door de hoofdvertegenwoordigers van de verschillende anti-democratische en ronduit nationalistische stromingen werden gehoord, kunnen als zeer gevaarlijk voor de politieke ontwikkelingen in de nog steeds democratische wereld worden beschouwd. 
Ook Nederland was van de partij. Geert Wilders voerde daar zelfs het hoogste woord en liet in een in het Duits gehouden rede blijken dat hij nog niet los is van zijn gewraakte kreet 'Wilt u meer of minder Marokkanen'. Bedenkelijk dat hij die transformeerde naar de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Het is mij opgevallen dat hiervan in de Nederlandse media voor zover ik kon nagaan, geen kritische melding is gemaakt, hoe schandalig de intentie van zijn woorden ook was.
Als ik die man hoor spreken, ontkom ik niet aan de neiging een vergelijking te maken met de geslepen P.R.-man van het Germaanse Rijk Joseph Gobbels, die ooit in een van zijn laatste redevoeringen op een massa-vergadering de vele aanwezigen de opzwepende vraag stelde: 'Wollt Ihr den totale Krieg?!!' En die vraag in bijna twaalf jaar door een door een vergiftigde ideologie beinvloede massa werd beantwoord met een daverend 'Ja, wir wollen!'
Ik ben mij ervan bewust dat dit een discussiabele passage is, maar gezien de ernst van de uitlatingen op de door Trump geinspireerde onzindelijke beweringen op de Koblenz bijeenkomst wil ik er niet omheen deze te gebruiken. En ik weet mij gesteund door wat de gereformeerde dominee-verzetsman Fredrik Slomp, Frits de Zwerver, onder deze omstandigheden zou hebben gezegd.

Jan Hofl

========================

Persoonlijke Noten

Optreden supra-nationalisten in Koblenz groot gevaar voor onze democratie

ASSEN -  ''Pas op! De half-fascisten zijn in aantocht!' Als dominee Fredrik Slomp, alias 'Frits de Zwerver', de grote verzetsman (1898) nog had geleefd, zou hij deze niet mis te verstane waarschuwing hebben laten klinken na het aanhoren van de redevoeringen die afgelopen weekend uit Koblenz over ons heen kwamen. Hij zou, net als in 1933 toen de nazi's aan de macht waren gekomen, daar stelling tegen hebben stelling tegen hebben ingenomen.

Toen ik hem op 4 mei 1975 vroeg wat de grote drijfveer van zijn onwrikbare verzetshouding tegen het nationaal-socialisme was, liet hij weten dat hij vreesde dat de jeugd het grote slachtoffer zou worden van de aperte ideologie die het nacisme inhield. Hij wist waar hij over sprak omdat hij toen al had ervaren welk een verderfelijke invloed die op kinderen kon hebben. De uitlatingen die daar in Koblenz door de hoofdvertegenwoordigers van de verschillende anti-democratische en ronduit nationalistische stromingen werden gehoord, kunnen als zeer gevaarlijk voor de politieke ontwikkelingen in de nog steeds democratische wereld worden beschouwd. 
Ook Nederland was van de partij. Geert Wilders voerde daar zelfs het hoogste woord en liet in een in het Duits gehouden rede blijken dat hij nog niet los is van zijn gewraakte kreet 'Wilt u meer of minder Marokkanen'. Bedenkelijk dat hij die transformeerde naar de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Het is mij opgevallen dat hiervan in de Nederlandse media voor zover ik kon nagaan, geen kritische melding is gemaakt, hoe schandalig de intentie van zijn woorden ook was.
Als ik die man hoor spreken, ontkom ik niet aan de neiging een vergelijking te maken met de geslepen P.R.-man van het Germaanse Rijk Joseph Gobbels, die ooit in een van zijn laatste redevoeringen op een massa-vergadering de vele aanwezigen de opzwepende vraag stelde: 'Wollt Ihr den totale Krieg?!!' En die vraag in bijna twaalf jaar door een door een vergiftigde ideologie beinvloede massa werd beantwoord met een daverend 'Ja, wir wollen!'
Ik ben mij ervan bewust dat dit een discussiabele passage is, maar gezien de ernst van de uitlatingen op de door Trump geinspireerde onzindelijke beweringen op de Koblenz bijeenkomst wil ik er niet omheen deze te gebruiken. En ik weet mij gesteund door wat de gereformeerde dominee-verzetsman Fredrik Slomp, Frits de Zwerver, onder deze omstandigheden zou hebben gezegd.

Jan Hof

========================================

Ged.Tjisse Stelpstra in kritiek op bonkige Kamp:

“Stop met verspreiden van valse hoop”

ASSEN - Gedeputeerde Tjisse Stelpstra blijft realistisch over het doorgaan van windpark De Drentse Monden Oostermoer en wil een halt toeroepen aan het verspreiden van valse hoop. In de commissie Omgevingsbeleid van 11 januari jl. liet hij al weten ernstig rekening te houden met het scenario dat minister Kamp van Economische Zaken de motie Smaling/Vos onuitvoerbaar zou achten.
Donderdag liet de minister de Tweede Kamer weten de motie inderdaad niet uit te voeren. “De motie gaf mensen opnieuw hoop zonder enig zicht dat ze die hoop ook waar konden maken. 'Dat vind ik verwerpelijk,” zo zegt Stelpstra.
“Ik heb mij ernstig zorgen gemaakt over de steeds voortdurende onduidelijkheid over de komst van het grootschalige windpark in de Veenkoloniën. Hoe ingrijpend en omstreden het windpark ook is voor het gebied, op een gegeven moment moeten mensen weten waar ze aan toe zijn. Het is onverantwoord en respectloos om ze zo lang in onzekerheid te laten en steeds opnieuw valse hoop te bieden, terwijl de meesten wel kunnen voorspellen dat het er toch van gaat komen,” aldus de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening en Energie.
Stelpstra is niet verrast door het besluit van minister Henk Kamp om de bijna kamerbrede motie van vlak voor de kerst naast zich neer te leggen. In de motie wordt gevraagd om een bezinningsperiode en een alternatief plan voor het windpark van 150 MW.
“Ik snap 
dat daarmee ook veel andere windparken op land onder
Politiek Podium Open Podium
Lokale politici of partijen en politiek betrokkenen vinden hier een podium om hun visie uit te dragen. Uitlaatklep voor burgers die wat op hun hart hebben.
Commentaar Persoonlijke Noten
Lokale gebeurtenissen worden nader geanalyseerd en kritisch beschouwd. Visie op actuele zaken met een zeer persoonlijke inslag.
Dagelijks Feuilleton Even een verhaaltje
Dagelijks Feuilleton voor het slapen gaan...
Om af te drukken en aan de kleine(n) voor te lezen.
Eten en Drinken Ans Culinair
Wat biedt Assen op het gebied van de horeca?
Van tijd tot tijd de beschrijving van een bezoek aan een eetgelegenheid.
ANS CULINAIR `Smakelijk Eten!`
klik op: website Ans Culinair
Ingezonden Stukken Wijsheid van de Dag
Voor ingezonden stukken als reactie op verschenen artikelen geldt dat naam en adres van de inzender bij de redactie bekend moeten zijn.
Onwelvoeglijke, fascistische of racistische taal wordt niet geaccepteerd.
 

 

Laatste nieuws