maandag 20 februari

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: geheel bewolkt, lichte regengeheel bewolkt, lichte regen
WZW
26 km/h
max: 10°C
min: 6°C
Kort nieuws
Voorpagina 24 januari 2017

Mededeling vooor de lezers

In verband met onverwachte bijzondere omstandigheden zullen wij het brengen van nieuwe berichten enige dagen op moeten schorten. 

Wij vragen daar voor uw begrip.

Redactie Asserjounaal


=================================
 

Zaken die ons raken

Stilte rond de WMD.

ASSEN - De WMD blijft de gemoederen bezig houden. Tenminste bij ons. Moet je horen mopperde mijn vrouw: Nu is het rapport over de verdwenen miljoenen bij de WMD geheim. De miljoenen die weggelekt zijn bij de projecten in Indonesië. De SP had om inzage van alle stukken gevraagd, die meer duidelijkheid kunnen verschaffen over dit naar ons gevoel niet frisse gedoe. We denken dat dit een goede zaak is, die openheid. Het gaat om aanzienlijke bedragen die uiteindelijk door de betalende burgers zijn opgebracht. Een commissie heeft nu alles uitgezocht en op papier gezet. Maar die stukken bevatten privacygevoelige informatie, lees ik op het internet. 
Merkwaardig verdeeld is het toch in de grote wereld. Van ons mag bijna iedereen alles weten. De belastingdienst, de gemeente, zelfs Actium vraagt zaken die volgens ons privacygevoelig zijn.

Hoe het ook mag wezen, zo langzamerhand dringt zich het beeld op dat er met meerdere maten wordt gemeten. Dat is niet alleen van deze tijd, maar dat is door de eeuwen heen zo geweest.
Daarom is er wat dat betreft niks nieuws onder de zon. Wel is de tijd intussen zodanig veranderd dat we als burgers in een 
Democratie er ons ongenoegen over mogen uitspreken. Sterker nog: we mogen gewoon opheldering en openheid van de gebeurtenissen eisen. Daarom hopen we dat de SP doorgaat met hun vragen om openheid. We willen geen doofpot constructies meer. De WMD is toch een zaak van ons allen?

Werk Met Doofpotten= WMD?

Jaap Boum
=========================

Drenthe wil Internationaal Klimaatinstituut laten vestigen op Airport Eelde

ASSEN - Drenthe wil het Internationale Klimaatinstituut Global Centre of Excellence on Climate Adaption, voortkomend uit het Parijse klimaatakkoord van 2015, vestigen in Noord-Nederland. Het vliegveld Groningen Airport Eelde is dan de ideale locatie volgens Drenthe. De eerste contacten hierover met staatssecretaris Dijksma hebben donderdag plaatsgevonden. De staatssecretaris staat  niet onwelwillend tegenover het idee.
Het vliegveld heeft een uitstekende infrastructuur voor het instituut. De bedoeling is dat het instituut een netwerk gaat vormen van landen en internationale organisaties en bedrijven.
Het vliegveld, dat als naar de rest van de wereld fungeert, brengt de andere landen, bedrijven en organisaties heel dichtbij. Het gebouw van de voormalige Rijksluchtvaarschool staat zo klaar. Gedeputeerde Brink: 'We zijn enthousiast als college om het instituut in het Noorden te vestigen. En dan
uiteindelijk natuurlijk het liefst in Drenthe'. 
Het klimaatinstituut moet landen gaan adviseren hoe ze het beste kunnen omgaan met de gevolgen van klimaatverandering.
Het instituut wordt opgericht door Japan,
Nederland en VN-milieuorganisatie (UNEP). Noord-Nederland is de Europese Energieregio en zou daarom een logische keuze zijn. Aan het einde van het jaar neemt het ministerie het besluit waar het klimaatinstituut gevestigd moet worden.
 
================================
Zaterdag eerste wandeling door Overcingeltunnel

ASSEN - Zaterdag 1mogen bewoners van de Oranjebuurt als eerste Assenaren een wandeling maken door de nieuwe autotunnel voor het station.
Om half tien kunnen zij zich melden bij de bouwkeet van BAM Infra op het bouwterrein op de hoek van de Hendrik de Ruiterstraat/Stationsstraa. 
Om kwart voor tien  zal wethouder Harmke Vlieg-Kempe een begroetingswoord spreken waarnaeen Rondleiding volgt met als leidsman omgevingsmanager Hans van Loghem van BAM Infra tot ongeveer haslf elf. half elf.  

================================


Persoonlijke Noten

Het geblaat en Bartje's Brune bonen van Paul de Leeuw in De Nieuwe Kolk

 ASSEN -  Om het direct maar even duidelijk te stellen: Ik ben geen fan van Paul de Leeuw. Ik moet zelfs zeggen dat zodra ik hem in beeld zie verschijnen ik de neiging heb direct al een ander kanaal op te zoeken. Zulks heeft een mens wel meer. Dat is een nauwelijks berekenbaar gevoel van antipathie dat voortkomt uit gedragingen van de persoon die een intuitieve tegenzin oproept.

De wijze waarop Paul de Leeuw ook al jaren geleden zijn publiek en degenen die door hem werden aangesproken bejegende pakte bij mij verkeerd uit, omdat ik daarin een ondertoon beluisterde van hen niet serieus te nemen. En  dat is iets wat mij altijd irriteert. Door zijn te veelvuldige verschijning op de buis is er haast niet aan te ontkomen hem meer dan je lief is toch te moeten aanschouwen. Het valt niet te ontkennen dat de entertainer, die altijd zo hard om zichzelf moet lachen, een man van vele talenten is. Hij zingt uitstekend en kan ook echt komisch zijn, zoals hij mij jaren geleden amuseerde met zijn rol van journaliste van een roddelblad. Zo uit mijn hoofd kan ik echter niet op meer voorbeelden komen. Hij heeft er altijd een handje van gehad de mensen in zijn programma en het publiek te kleineren. En daar ben ik nu eenmaal allergisch voor.
Het is mij opgevallen dat er over zijn optreden onlangs in De Nieuwe Kolk geen reacties zijn geweest op zijn doen en laten in wat een nieuwe show moet worden, die mensen in de gelegenheid stelt zelf op het podium te komen. Assen had de primeur en dat hebben we geweten. 
Tot mijn verbazing liep ik namelijk een week later na de vertoning van de eerste voorstelling bij het zappen weer tegen Paul de Leeuw aan. Zijn show was om welke reden ook in tweeen gedeeld. Ik bleef toen uit nieuwsgierigheid even hangen om te kijken of er een andere toon heerste dan eerder. 
Toen ben ik namelijk na nog geen tien minuren afgehaakt nadat hij voor de derde keer het blatend geluid van een schaap had laten horenDat was kennelijk zijn perceptie van Drenthe en Assen. Dat werd nu nog eens bevestigd door de voorgekookte grap (een deel van?) de bezoekers te voorzien van een potje bruine bonen.Voorafgegaan door een paar oude beelden van de t.v.-serie waarin Bartje de klassieke woorden 'Ik bid niet voor brune bonen' uitspreekt.
Die bezoekers moesten op bevel van de heer De Leeuw zich tegoed doen aan die bonen. Voor zover ik dat in de huiskamer kon meebeleven was de reactie daarop erg lauw . Niet zo'n geslaagde grap dus. Ik heb na die laatste show met enige nieuwsgierigheid afgewacht of er met name in Het Dagblad van het Noorden reacties van lezers zouden komen op de vertoning in De NieuweKolk. Lichtelijk verbaasd was ik wel dat ik zelfs in de veelgelezen rubriek van De Miniman geen enkele reactie tegenkwam. De ondertoon van minachting voor de mensen van 'Dat verre platteland in het noorden', die in zijn show doorklonk, heeft mij kennelijk meer ge-ergerd dan de bezoekers.
Ben ik als Drense westerling te overgevoelig? Hoe het ook zij: de animo om Paul de Leeuw op mijn televisie toe te laten is na zijn geblaat en bruine bonen grap tot ten minste nul gedaald.

Jan Hof

 ====================================

Horeca en gemeente weer hand in hand bij organisatie derde TT Festival Nieuwe Stijl

ASSEN - De horeca ondernemers die sinds 2015 samen met de gemeente Assen het festival organiseren, hebben hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst voor het TT Festival 2017. Maandag werden de plannen gepresenteerd aan de andere horeca ondernemers uit Assen. Er zit groei in het festival. Niet alleen in dagen, maar ook in het aantal bezoekers. Zo waren er in 2016  30.000 meer bezoekers ten opzichte van 2015. De organisatie verwacht de komende jaren verdere groei.
Er komen dit jaar acht muziekpodia op de inmiddels bekende lokaties.
Op de Kop van de Vaart zal, na het succes van vorig jaar, weer een groot reuzenrad komen te staan. Naast muziek is er ‘action on wheels’ op de Weiersstraat oftewel motorvermaak en zal de TT NightRide traditiegetrouw plaatsvinden op de vrijdagavond. Vorig jaar is de organisatie in het klein gestart met een merchandise markt in de Torenlaan. Deze wordt in 2017 groter en verder uitgebreid met motoren. Er wordt een ware TT beleving neergezet.
Zonder de MotoGP, beter bekend als de Dutch TT of de TT Races, is er ook geen TT Festival.Samen met het TT Circuit wordt gekeken naar activiteiten die elkaar kunnen versterken, waardoor het ‘totaal concept’ als sterker merk in de markt kan worden gezet. Deze samenwerking is voor de motorbeurzen al in gang gezet. Samen met het TT Circuit was het TT Festival zichtbaar op de Motor Expo in Assen.
Ook in Utrecht zullen partijen zich samen presenteren op de beursvloer. Daarnaast was het TT Festival afgelopen weekend aanwezig op de Racing Expo in Leeuwarden. De aanwezigheid op de motorbeurzen vergroot de zichtbaarheid van het festival en van de TT. Twee evenementen die onlosmakelijk verbonden zijn met Assen.

==========================================Persoonlijke Noten

Commissaris past na drie blunders in een jaar wel enige bescheidenheid

ASSEN  - Er gebeurt vandaag de dag zo veel om er wat over te zeggen dat het moeilijk is een keus te maken. Neem een man als Donald Trump, met recht en reden een proleet te noemen, waar bladen vol over geschreven kunnen worden en dan in een niet zo gunstige zin. Maar dat doe ik niet, want er is in eigen huis ook genoeg inspiratie te vinden om wat kritische geluiden te laten horen. 

Door omstandigheden zijn we de laatste dagen wat druk bezig met andere zaken die onze aandacht vragen. Daar zult u als het ons gegund is binnenkort wat meer over kunnen horen. Nu bepalen we ons in de herhaling tot een onderwerp waarvan we dachten dat dit in elk geval voorlopig even genegeerd kon worden. Maar helaas! Onze CdK heeft het toch weer gepresteeerd zich in minder gunstige zin te profileren.  Hij had al zijn hand overspeeld met zijn nadrukkelijke bemoeienis met het FOC, daar komt nu weer bij dat hij meende zich te kunnen veroorloven zich in te laten met de samenstelling van een debatgroep die het binnenkort op RTV Drenthe gaat hebben over de aanstaande verkiezingen.
Daar was de leiding van de provinciale omroep natuurlijk niet gelukkig mee en liet weten aan de eis van de CdK namens de Provincie en het Samenwerkingsverband en SNS die het politieke debat zouden financieren, geen gehoor te geven. De stelling 'Wie betaalt, bepaalt' ging hier dus niet op. Prima! Ik heb al enige keren laten weten het optreden van Commissaris Tichgelaar niet te apprecieren.
Ik voel mij nu duidelijk gesteund door het Dagblad van het Noorden dat heeft laten weten absoluut niet gecharmeerd te zijn van de nadrukkelijke bemoeienis met zaken die niet in zijn portefeuille zitten. 
De heer Tichelaar past na drie blunders in een jaar  wel enige bescheidenheid, dunkt mij. 

Jan Hof  

 

=========================================

 

Persoonlijke Noten

Optreden supra-nationalisten in Koblenz groot gevaar voor onze democratie

ASSEN -  ''Pas op! De half-fascisten zijn in aantocht!' Als dominee Fredrik Slomp, alias 'Frits de Zwerver', de grote verzetsman (1898) nog had geleefd, zou hij deze niet mis te verstane waarschuwing hebben laten klinken na het aanhoren van de redevoeringen die afgelopen weekend uit Koblenz over ons heen kwamen. Hij zou, net als in 1933 toen de nazi's aan de macht waren gekomen, daar stelling tegen hebben stelling tegen hebben ingenomen.

Toen ik hem op 4 mei 1975 vroeg wat de grote drijfveer van zijn onwrikbare verzetshouding tegen het nationaal-socialisme was, liet hij weten dat hij vreesde dat de jeugd het grote slachtoffer zou worden van de aperte ideologie die het nacisme inhield. Hij wist waar hij over sprak omdat hij toen al had ervaren welk een verderfelijke invloed die op kinderen kon hebben. De uitlatingen die daar in Koblenz door de hoofdvertegenwoordigers van de verschillende anti-democratische en ronduit nationalistische stromingen werden gehoord, kunnen als zeer gevaarlijk voor de politieke ontwikkelingen in de nog steeds democratische wereld worden beschouwd. 
Ook Nederland was van de partij. Geert Wilders voerde daar zelfs het hoogste woord en liet in een in het Duits gehouden rede blijken dat hij nog niet los is van zijn gewraakte kreet 'Wilt u meer of minder Marokkanen'. Bedenkelijk dat hij die transformeerde naar de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Het is mij opgevallen dat hiervan in de Nederlandse media voor zover ik kon nagaan, geen kritische melding is gemaakt, hoe schandalig de intentie van zijn woorden ook was.
Als ik die man hoor spreken, ontkom ik niet aan de neiging een vergelijking te maken met de geslepen P.R.-man van het Germaanse Rijk Joseph Gobbels, die ooit in een van zijn laatste redevoeringen op een massa-vergadering de vele aanwezigen de opzwepende vraag stelde: 'Wollt Ihr den totale Krieg?!!' En die vraag in bijna twaalf jaar door een door een vergiftigde ideologie beinvloede massa werd beantwoord met een daverend 'Ja, wir wollen!'
Ik ben mij ervan bewust dat dit een discussiabele passage is, maar gezien de ernst van de uitlatingen op de door Trump geinspireerde onzindelijke beweringen op de Koblenz bijeenkomst wil ik er niet omheen deze te gebruiken. En ik weet mij gesteund door wat de gereformeerde dominee-verzetsman Fredrik Slomp, Frits de Zwerver, onder deze omstandigheden zou hebben gezegd.

Jan Hofl

========================

Persoonlijke Noten

Optreden supra-nationalisten in Koblenz groot gevaar voor onze democratie

ASSEN -  ''Pas op! De half-fascisten zijn in aantocht!' Als dominee Fredrik Slomp, alias 'Frits de Zwerver', de grote verzetsman (1898) nog had geleefd, zou hij deze niet mis te verstane waarschuwing hebben laten klinken na het aanhoren van de redevoeringen die afgelopen weekend uit Koblenz over ons heen kwamen. Hij zou, net als in 1933 toen de nazi's aan de macht waren gekomen, daar stelling tegen hebben stelling tegen hebben ingenomen.

Toen ik hem op 4 mei 1975 vroeg wat de grote drijfveer van zijn onwrikbare verzetshouding tegen het nationaal-socialisme was, liet hij weten dat hij vreesde dat de jeugd het grote slachtoffer zou worden van de aperte ideologie die het nacisme inhield. Hij wist waar hij over sprak omdat hij toen al had ervaren welk een verderfelijke invloed die op kinderen kon hebben. De uitlatingen die daar in Koblenz door de hoofdvertegenwoordigers van de verschillende anti-democratische en ronduit nationalistische stromingen werden gehoord, kunnen als zeer gevaarlijk voor de politieke ontwikkelingen in de nog steeds democratische wereld worden beschouwd. 
Ook Nederland was van de partij. Geert Wilders voerde daar zelfs het hoogste woord en liet in een in het Duits gehouden rede blijken dat hij nog niet los is van zijn gewraakte kreet 'Wilt u meer of minder Marokkanen'. Bedenkelijk dat hij die transformeerde naar de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Het is mij opgevallen dat hiervan in de Nederlandse media voor zover ik kon nagaan, geen kritische melding is gemaakt, hoe schandalig de intentie van zijn woorden ook was.
Als ik die man hoor spreken, ontkom ik niet aan de neiging een vergelijking te maken met de geslepen P.R.-man van het Germaanse Rijk Joseph Gobbels, die ooit in een van zijn laatste redevoeringen op een massa-vergadering de vele aanwezigen de opzwepende vraag stelde: 'Wollt Ihr den totale Krieg?!!' En die vraag in bijna twaalf jaar door een door een vergiftigde ideologie beinvloede massa werd beantwoord met een daverend 'Ja, wir wollen!'
Ik ben mij ervan bewust dat dit een discussiabele passage is, maar gezien de ernst van de uitlatingen op de door Trump geinspireerde onzindelijke beweringen op de Koblenz bijeenkomst wil ik er niet omheen deze te gebruiken. En ik weet mij gesteund door wat de gereformeerde dominee-verzetsman Fredrik Slomp, Frits de Zwerver, onder deze omstandigheden zou hebben gezegd.

Jan Hof

========================================

Ged.Tjisse Stelpstra in kritiek op bonkige Kamp:“Stop met verspreiden van valse hoop”

ASSEN - Gedeputeerde Tjisse Stelpstra blijft realistisch over het doorgaan van windpark De Drentse Monden Oostermoer en wil een halt toeroepen aan het verspreiden van valse hoop. In de commissie Omgevingsbeleid van 11 januari jl. liet hij al weten ernstig rekening te houden met het scenario dat minister Kamp van Economische Zaken de motie Smaling/Vos onuitvoerbaar zou achten.
Donderdag liet de ministerbezinningsperiode en een alternatief plan voor het windpark van 150 MW.
“Ik snap dat daarmee ook veel andere windparken op land onder
Politiek Podium Open Podium
Lokale politici of partijen en politiek betrokkenen vinden hier een podium om hun visie uit te dragen. Uitlaatklep voor burgers die wat op hun hart hebben.
Commentaar Persoonlijke Noten
Lokale gebeurtenissen worden nader geanalyseerd en kritisch beschouwd. Visie op actuele zaken met een zeer persoonlijke inslag.
Dagelijks Feuilleton Even een verhaaltje
Dagelijks Feuilleton voor het slapen gaan...
Om af te drukken en aan de kleine(n) voor te lezen.
Eten en Drinken Ans Culinair
Wat biedt Assen op het gebied van de horeca?
Van tijd tot tijd de beschrijving van een bezoek aan een eetgelegenheid.
ANS CULINAIR `Smakelijk Eten!`
klik op: website Ans Culinair
Ingezonden Stukken Wijsheid van de Dag
Voor ingezonden stukken als reactie op verschenen artikelen geldt dat naam en adres van de inzender bij de redactie bekend moeten zijn.
Onwelvoeglijke, fascistische of racistische taal wordt niet geaccepteerd.
 

 

Laatste nieuws